Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.793782
Title: O Dinopolis i Fetropolis : arolwg o lanw a thrai achosion Ymneilltuol Cymraeg yn Llanelli a Llundain, 1714-2014
Author: Edwards, Huw
ISNI:       0000 0003 7199 0278
Awarding Body: University of Wales Trinity Saint David
Current Institution: University of Wales Trinity Saint David
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Full text unavailable from EThOS. Please try the link below.
Access from Institution:
Abstract:
Ffrwyth degawd o ymchwilio, darlledu, ysgrifennu a chyhoeddi yw'r cyfrolau a'r ysgrifau a gyflwynir. Seilir yr ymdriniaeth a ganlyn ar daith bersonol o Lanelli i Lundain a roes gyfle i mi - yn rhinwedd fy ngwaith yng Nghymru a Lloegr dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain a mwy - i fyfyrio ynghylch twf a chyfraniad rhai achosion Anghydffurfiol Cymraeg yn y ddwy wlad, ac i ymchwilio i'w nodweddion cymharol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.793782  DOI: Not available
Keywords: BX Christian Denominations ; D History (General)
Share: