Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.782096
Title: Ynys : portffolio a dadansoddiad o broses greadigol
Author: Roberts, Cefin
ISNI:       0000 0004 7967 7021
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae’r ddoethuriaeth hon yn cynnwys traethawd sy’n trafod y broses o greu casgliad o waith creadigol a luniwyd dros gyfnod o chwe blynedd, rhwng Medi 2012 a Rhagfyr 2018. Ystyrir yn y gwaith y modd y mae’r awdur yn gweld y broses honno yn ddihangfa o rigolau bywyd bob dydd ond eto i gyd yn gwerthfawrogi mai drych o gymeriadau ei fywyd beunyddiol a’i amgylchfyd yw deunydd crai ei gynnyrch yn aml. Mae hefyd yn ymdrin â’r unigrwydd a’r ansicrwydd a all ddeillio o fentro i lenydda - byd a fu’n eithaf dieithr iddo tan yn ddiweddar - a’r modd y gall yr ofnau a’r ansicrwydd yma gyfoethogi ei straeon a’i gymeriadau. Dilynir hynny gan y casgliad o’r gwaith creadigol: drama lwyfan, stori fer a llythyr, casgliad o gerddi a nofel.
Supervisor: Price, Angharad Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.782096  DOI: Not available
Keywords: Ysgol y Gymraeg
Share: