Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.775016
Title: Athrawiaeth yr Ailddyfodiad a'r Milflwyddiaeth yng ngwaith rhai o'r Piwritaniaid Cymreig a'u goblygiadau cymdeithasol
Author: Llwyd, Cynan
ISNI:       0000 0004 7962 2143
Awarding Body: Prifysgol Caerdydd
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2019
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Yn y traethawd hwn byddaf yn ymchwilio i weld i ba raddau cymhellodd yr Ailddyfodiad a’r Milflwyddiant rai o’r Piwritaniaid Cymreig i weithredu’n rhagweithiol ym meysydd addysg, cenhadu a diwygio cymdeithasol. Byddaf hefyd yn gwerthuso’r dystiolaeth er mwyn gweld a oedd eu credoau a’u gweithgareddau’n awgrymu os mudiad unffurf o ran cymhellion, credoau a gweithgarwch Piwritaniaeth Gymreig. Yn y bennod gyntaf ceisir esbonio ystyr y termau diwinyddol cyn ceisio ateb y cwestiwn, ‘Beth yw Piwritaniaeth?’ Yn yr ail bennod edrychir ar fywyd a gwaith William Wroth (c. 1576−1644), William Erbery (1604−1654) a Walter Cradock (c.1604−1659), sef arweinwyr cynnar Piwritaniaeth Gymreig. Yn y drydedd bennod ystyrir rhai o arweinyddion eraill Piwritaniaeth Gymreig yn ogystal â Phiwritaniaid o Gymru y bu eu dylanwad yn fawr yn Lloegr, gan gynnwys Evan Roberts (c.1587−1649/50), Oliver Thomas (1598−1652), Christopher Love (1618−1651) a John Lewis (fl. 1646−1656). Yna, yn y bedwaredd bennod cyflwynir crynodeb o’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni ar gredoau Morgan Llwyd (1619−1659) a Vavasor Powell (1617−1670) ynghylch yr Ailddyfodiad a’r Milflwyddiant. Mae’r bumed bennod yn canolbwyntio ar gyffesion ffydd Piwritaniaid Lloegr, yr Alban ac Iwerddon ac ar waith Thomas Goodwin (1600−1680), un o Biwritaniaid amlwg yr ail ganrif ar bymtheg ac arweinydd y Cynulleidfawyr (Annibynwyr) yng Nghynulliad San Steffan. Bydd hynny yn ein galluogi i gymharu athrawiaeth y Cymry â rhai’r Saeson, yr Albanwyr a’r Gwyddelod, ynghylch yr Ailddyfodiad a’r Milflwyddiant.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.775016  DOI: Not available
Share: