Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.760259
Title: Yr un hen stori a'r ffilm yn fy mhen : portffolio a dadansoddiad o broses greadigol
Author: Northey, Sian
ISNI:       0000 0004 7432 2539
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae’r ddoethuriaeth hon yn cynnwys portffolio amrywiol o waith creadigol mewn sawl genre: ysgrifau, cerddi, storïau byrion, llên meicro, monologau a nofel. Dilynir hynny gan draethawd sydd yn trafod proses creu’r gweithiau hyn. Ystyrir y modd y gall un thema ymddangos dro ar ôl tro, waeth beth fo’r genre neu’r stori arwynebol. Mae hefyd yn ymdrin â’r gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng gwahanol genres. Ceisir olrhain y camau sydd yn arwain at y darn gorffenedig: y camau hir-dymor, h.y. yng nghyd-destun gyrfa o ysgrifennu, a hefyd y camau tra bo’r gwaith penodol hwnnw’n cael ei greu. Yn olaf trafodir cynhysgaeth ac adladd cyfnod y ddoethuriaeth.
Supervisor: Wiliams, Gerwyn ; Price, Angharad Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.760259  DOI: Not available
Share: