Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.760235
Title: Twf a datblygiad ffuglen o fewn gwasg gyfnodol Gymraeg y ddeunawfed ganrif
Author: Roberts, Gwenan
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae’r traethawd hwn yn canolbwyntio ar gyfnodolion Cymraeg cynnar y ddeunawfed ganrif gan ddangos sut y bu iddynt symud achos rhyddiaith a ffuglen Gymraeg yn ei flaen ar gyfer ffyniant llenyddol y ganrif nesaf. Tynnir sylw at bwysigrwydd ac arwyddocâd cyfieithu wrth i gyfnodolion Cymru addasu a chyfieithu’r ysgrifau a gyhoeddwyd yn y wasg Saesneg. Yn y bennod gyntaf canolbwyntir ar Tlysau yr Hen Oesoedd gan ddadansoddi’r unig ysgrif estynedig a ymddangosodd yn y cylchgrawn sef ‘Ystori Doctor y Bendro’. Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg sy’n hawlio sylw yn yr ail bennod a thrafodir dwy ysgrif sef ‘Taith Obida’ ac ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r Basgetwr’. Neilltuir dwy bennod i drafod y Cylch-grawn Cynmraeg, dadansoddir ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ ym mhennod tri a rhoddir sylw manwl i ‘Gwr Bonheddig o Ffraingc’ ym mhennod pedwar. Cyflwynir yr astudiaeth hon fel cyfraniad manwl i’n dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed ganrif.
Supervisor: Wiliams, Gerwyn Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.760235  DOI: Not available
Share: