Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.738422
Title: Newid Ymddygiad Ieithyddol : cynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio rhyngwynebau cyfrifadurol yn Gymraeg
Author: Griffith, Gwenno
Awarding Body: Prifysgol Caerdydd
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae dau brif gyfraniad i'r traethawd hwn. Y cyfraniad cyntaf yw'r ddealltwriaeth ddeallusol i wyddoniaeth Newid Ymddygiad a'r modd mae ymddygiad ieithyddol yn perthyn i faes Newid Ymddygiad. Gwneir hyn drwy archwilio prif gysyniadau economeg ymddygiadol gan roi sylw i ddamcaniaethau o newid a modelau o ymddygiad er mwyn adnabod ffiniau cyd-destun a mathau o ymddygiad penodol. Ymdrinnir â thri fframwaith y gall ymarferwyr polisi ymgymryd â hwy i gynnwys damcaniaethau ymddygiadol i'w ymarfer cyfredol o lunio polisi a chloriennir rôl polisïau a strategaethau cynllunio ieithyddol i newid ymddygiad siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Mae ail gyfraniad y traethawd yn un ymarferol. Cynhelir tair astudiaeth yn defnyddio rhai o brif egwyddorion Newid Ymddygiad gan archwilio dull mesur amgen Arbrofion Rheoledig ar Hap i fesur effaith/ traweffaith ymyraethau a chanddynt nod o newid ymddygiad gan ateb y cwestiwn: A oes modd defnyddio dulliau Newid Ymddygiad i helpu ymarferwyr polisi i newid ymddygiad ieithyddol? Gwneir hyn gan ddefnyddio technoleg Gymraeg yn faes ymchwil gwreiddiol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.738422  DOI: Not available
Share: