Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.715156
Title: Addysg gyfreithiol cyfrwng Cymraeg, a oes hawl i’r ddarpariaeth, ac a ydyw strwythur y ddarpariaeth yn ddigonol?
Author: Davies, Bethan Sarah
ISNI:       0000 0004 6352 1161
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2016
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Bwriad yr efrydiaeth hon ydyw ymateb i ddau brif gwestiwn. Yn gyntaf, ffurfir dadleuon er gwarantu fod gan fyfyrwyr Cymru’r hawl i addysg uwch cyfrwng Cymraeg, yn benodol o safbwynt addysg gyfreithiol. Yn ail, ystyrir pu’n a’i ydyw strwythur darpariaeth bresennol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddigonol wrth ystyried darpariaeth addysg uwch, ac yn benodol addysg gyfreithiol ddwyieithog o fewn systemau addysg uwch Gwlad y Basg, y Ffindir a Brunswick Newydd, Canada. The aim of this thesis is to respond to two central questions. Firstly, whether it is possible to justify that students in Wales possess a right to study within higher education through the medium of Welsh. Secondly, the thesis will evaluate current Welsh medium legal education following the creation of Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and will critically assess whether this provision is adequate in light of bilingual legal education within the Basque Region, Finland and New Brunswick, Canada.
Supervisor: Huws, Catrin Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.715156  DOI: Not available
Share: