Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.698918
Title: Yr awdurdodaeth Gymreig : dadansoddiad o ddatblygiad a chyfraniad tribiwnlysoedd Cymreig i awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru
Author: Pritchard, Huw Tomos
ISNI:       0000 0004 5993 4190
Awarding Body: Prifysgol Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2015
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Amcan yr ymchwil yw cyfrannu at y drafodaeth gyfredol ynglŷn â sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru. Drwy edrych ar y tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru, sef y tribiwnlysoedd Cymreig, yn benodol mae modd cydnabod bod awdurdodaeth eisoes yn bodoli a bod rhai grymoedd gan Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru dros weinyddu cyfiawnder. Mae tribiwnlysoedd yn cael eu cydnabod fel rhan bwysig o awdurdodaethau’r Deyrnas Unedig erbyn hyn. Felly, mae’r ffaith bod gan Gymru dribiwnlysoedd sy’n gweinyddu’r gyfraith ar gyfer Cymru’n unig yn arwyddocaol ac yn dangos bod awdurdodaeth Cymru a Lloegr eisoes wedi cychwyn gwahanu mewn rhai ffyrdd. Mae hynny’n gosod sail ar gyfer ystyried y grymoedd sydd gan Gymru yn barod a sut mae modd adeiladu ar y sylfaen hwnnw er mwyn datganoli grymoedd cyfiawnder pellach. Edrychir ar ddatblygiad systemau tribiwnlysoedd datganoledig cyfatebol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon er mwyn ystyried beth yw’r anghenion a’r heriau ar gyfer datblygu systemau tebyg. Ystyrir a oes diwygiadau y gellir eu haddasu i Gymru o’r systemau hynny. Yn sgil hynny, gwneir argymhellion am faterion penodol y dylid eu diwygio er mwyn hybu datganoli cyfiawnder ymhellach i Gymru. Mae hynny’n cynnwys datblygu gwasanaethau a strwythurau gweinyddu cyfiawnder Cymreig yn ogystal â datblygiadau mwy ymarferol ynglŷn â gweinyddu cyfiawnder y gellir eu gwneud yn y tymor byr a’r tymor hir. O ganlyniad, mae modd i’r tribiwnlysoedd Cymreig ddarparu’r sylfaen ar gyfer system gyfreithiol ar wahân ehangach i Gymru yn y dyfodol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.698918  DOI: Not available
Share: