Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.694714
Title: Veritas : hanes a'r nofel ddirgelwch
Author: Davies, Mary Elizabeth
ISNI:       0000 0004 5992 8268
Awarding Body: Prifysgol Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2016
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae’r prosiect hwn yn seiliedig ar nofel hir, Veritas, a luniwyd yn ystod cyfnod y prosiect. Cyflwynir y prosiect mewn dwy ran. Yn y rhan gyntaf, ceir traethawd hir sy’n disgrifio’r broses greadigol bersonol hon. Dangosir sut y mae hanes yn gallu bod yn rhan o nofel, ond heb i’r nofel honno fod yn genre y nofel hanesyddol. Dangosir hefyd sut yr oedd rhoi amser i’r nofel ddatblygu yn bwysig, wrth iddi ddod dan ddylanwad amryw ffactorau a effeithiodd ar ei ffurf orffenedig. Yn yr ail ran ceir y nofel Veritas. Cyhoeddwyd y nofel hon yn 2015. At ddibenion y traethawd hwn, mae unrhyw gyfeiriad at rifau tudalennau Veritas yn gyfeiriad atynt fel y’u gosodwyd yn ail ran y ddoethuriaeth hon.
Supervisor: Wiliams, Gerwyn Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.694714  DOI: Not available
Share: