Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.659088
Title: Theatr y Cymry ifanc ar drothwy oes y diwylliant digidol
Author: Jones, Matthew Nathan
ISNI:       0000 0004 5358 4847
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2014
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Full text unavailable from EThOS. Restricted access.
Access from Institution:
Abstract:
Mae'r thesis hwn yn dogfennu hanes un o'r cwmnïau theatr fwyaf adnabyddus ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, sef Cwmni Theatr Arad Goch, a hynny ar adeg newidiol yn ei gynulleidfa, sydd yn troi at dechnoleg ddigidol fel y cyfrwng trechol ar gyfer cyfathrebu ar nifer o agweddau. Mae'r thesis yn trafod ymateb y diwylliant ifanc yng Nghymru a diwylliant y theatr i'r digidol yn yr oes sydd ohoni, a hynny wrth grynhoi cenhadaeth barhaol Arad Goch sef i ddatgelu drych brofiad ac agor drws y dychymyg ar gyfer ei gynulleidfa. Y prif gwestiwn sydd wrth wraidd y gwaith hwn yw sut y gellir gweithredu cenhadaeth Arad Goch mewn modd sy'n ymateb yn fentrus i'w gynulleidfa ddigidol, ddeallus, gyfoes. Ymchwilir i ddulliau o greu darn o theatr ar gyfer cynulleidfa benodol y cwmni, a hynny gan ystyried gweithgaredd diweddar y cwmni a diffiniadau o du fas i'r cwmni o gynyrchiadau theatr ddigidol, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Wrth ystyried arsylwadau'r ymchwiliad hwnnw, ac ymchwil mewn i hunaniaeth cynulleidfa Arad Goch, cyflwynir cynhyrchiad theatr newydd o'r enw Outsiders. Cyflwynir trafodaeth gan arwain at y cynhyrchiad hwn, a gan hynny cynnig fframwaith perfformiadol ar gyfer y cwmni, hynny yw, esiamplau o sut gellid llwyfannu cynhyrchiad theatr ddigidol o'r fath i gynulleidfa benodol y cwmni. Mae'r gwaith yn cynnig ystyriaeth o'r cymhlethdodau sydd wrth wraidd y broses o gyflwyno gwaith i gynulleidfa benodol y cwmni, ac i rai tebyg o ran diwylliant, iaith neu oedran y gynulleidfa.
Supervisor: Jones, Anwen ; Woodward, Kate Sponsor: KESS
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.659088  DOI: Not available
Share: