Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.589553
Title: Astudiaeth o amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal yng nghanolbarth Cymru
Author: Rees, Iwan Wyn
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2013
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Amcan yr astudiaeth hon yw archwilio i amrywiadau ffonolegol dwy ardal benodol yng nghanolbarth Cymru, sef cyffiniau Harlech a Bro Dysynni. Yn gyntaf, ceisir gosod y gwaith hwn yng nghyd-destun astudiaethau tafodieithegol a sosioieithyddol a gyflawnwyd eisoes yng Nghymru a thu hwnt. Eir ati wedyn i ddisgrifio systemau ffonolegol y ddwy ardal am y tro cyntaf erioed. Arwain hyn yn naturiol at ganolbwynt yr astudiaeth, sef dadansoddiadau meintiol manwl o bedair nodwedd ffonolegol benodol sy’n gysylltiedig â chanolbarth Cymru. Bydd canlyniadau’r traethawd hwn yn taflu goleuni newydd ar y gwahanol amrywiadau a geir yn y canolbarth, ac ar natur gymhleth ardaloedd trawsnewid. Holir hefyd i ba raddau y mae grwpiau o siaradwyr sy’n ymddangos yn debyg o safbwynt eu cefndir cymdeithasol yn unffurf yn ieithyddol. Bydd canfyddiadau’r astudiaeth hon yn berthnasol i dafodieithegwyr a sosioieithyddion fel ei gilydd.
Supervisor: Hincks, Rhisiart ; Haycock, Marged Sponsor: AHRC
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.589553  DOI: Not available
Share: