Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.584856
Title: Pileri'r chwedloniaeth : creu ac ail-greu Diwygiad Crefyddol 1904-05 yng nghymru yn ei ganrif gyntaf
Author: Gruffudd, Anna Lluan
ISNI:       0000 0004 2750 1649
Awarding Body: Cardiff University
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 2010
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae'r traethawd hwn yn astudiaeth o Ddiwygiad Crefyddol 1904-05 yng Nghymru a'r modd y cynrychiolwyd ei weithgarwch ers hynny, gan edrych yn arbennig ar adeg y canmlwyddiant. Edrychir ar y modd y cyfrannodd cyflwr y Diwygiad fel chwedl ar y pryd at sefydlu a chynnal y mudiad. Ystyrir natur strwythurol y gweithgarwch elfen nad yw'n draddodiadol wedi ei phwysleisio gan haneswyr. Archwilir y modd y rhoddwyd stori'r Diwygiad ar waith yn ystod 1904-05 gan edrych ar weithgarwch yn y gymuned a rol y wasg yn hyn o beth. Olrheinir y modd yr adroddwyd y stori honno ar amrywiol ffurfiau yn ystod y ganrif ers hynny. Gwneir hyn gan edrych ar nodweddion penodol o weithgarwch y mudiad. Creffir ar ffurf ei gyfarfodydd, amlygrwydd y ferch, ei ddylanwad ar rai o arferion y gymdeithas ac ar rol Evan Roberts fel prif gymeriad. Mae'r gwaith yn un amlddisgyblaeth, yn yr ystyr bod deunydd yr ymchwil yn cynnwys gweithiau o amrywiol fathau. Wrth ganolbwyntio ar flynyddoedd 1904-05, edrychwyd yn bennaf ar waith y wasg. O safbwynt y ganrif ers hynny, edrychwyd ar gynnyrch llenyddol, gan gynnwys nofelau a barddoniaeth yn ogystal a gwaith newyddiadurol, theatrig a hanesyddol. Ceir cyfeirio at hanesyddiaeth y maes, ymysg gweithiau eraill fel tystiolaeth o ffurf y Diwygiad ers 1904-05. Drwy astudio mytholeg y Diwygiad, yr amcan yw cyfrannu at ddealltwriaeth o'i weithgarwch yn ystod 1904-05 ac o'r cof amdano yng nghyswllt hanes y Gymru fodern ers hynny.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.584856  DOI: Not available
Share: