Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.584854
Title: Mwtlai wyd di? : o^l-drefedigaethedd, Cymru'r Oesoedd Canol a Dafydd ap Gwilym
Author: George, Angharad Wynne
ISNI:       0000 0004 2750 1614
Awarding Body: Cardiff University
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 2010
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae'r traethawd hwn yn trafod agweddau ar Gymru'r Oesoedd Canol a gwaith Dafydd ap Gwilym yng ngoleuni rhai o brif syniadau theori 61-drefedigaethol. Man cychwyn y drafodaeth yw 61-drefedigaethedd a'i berthynas a Chymru'r Oesoedd Canol. Dadansoddir perthnasedd syniadau'r theori i Gymru oes Dafydd ap Gwilym, cyn eu defhyddio'n ymarferol i gynnig darlleniadau o'r cerddi. Cais y ddwy bennod gyntaf baratoi'r ffordd ar gyfer cynnig atebion i'r problemau sy'n codi gydag 61-drefedigaethedd. Edrych y bennod gyntaf ar ddiffinio'r 61- drefedigaethol yn gyffredinol ac mewn cyd-destun Cymraeg a Chymreig. Trafodir perthynas benodol yr Oesoedd Canol ag 61-drefedigaethedd yn yr ail bennod. Canolbwyntia'r drydedd bennod ar feirniadaeth lenyddol a hanesyddiaeth Gymreig. Cyfeirir at y dadlau a fu ynghylch defhyddio'r theori i drafod llenyddiaeth Gymraeg a Chymreig. Yn y bedwaredd bennod, ceir trafodaeth ar ddulliau ymdriniaethau beirniadol o drafod Dafydd ap Gwilym. Arwain hyn at ail ran y drafodaeth sy'n edrych ar waith Dafydd yn fwy manwl o safbwynt rhai o brif syniadau'r theori. Y Trydydd Gofod a dynwared yw ffocws y burned bennod, a dadansoddir cywydd 'Y Cleddyf (71) yng ngoleuni'r syniadau hyn. Mae'r Trydydd Gofod hefyd yn sail ar gyfer dehongli 41 Ddymuno Lladd y Gwr Eiddig' (116) a 'Trech a gais nag a geidw' (112) yn y chweched bennod. Demyddir hybridedd yn y seithfed bennod i ddehongli Trafferth mewn Tafarn'(73). Edrychir yn benodol ar y deuoliaethau diwylliannol a welir yn y gerdd hon. Yn yr wythfed bennod, manylir ar berthynas y carwr a'r ceiliog bronfraith yng ngoleuni'r hollt. Yn y dehongliad o 'Y Ceiliog Bronfraith' (49), dadansoddir perthynas y ddau o safbwynt awdurdod y naill dros y Hall. Archwilir perthynas Eiddig a'r carwr yn y nawfed bennod a defnyddir model y canol/ymylon i edrych ar ddelweddau unigol o'r cerddi, gan ganolbwyntio yn arbennig ar gymeriad Eiddig. Cyflwynir casgliadau'r ymchwil fel pennod glo.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.584854  DOI: Not available
Share: