Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.575408
Title: Astudiaeth o'r Cysyniad o Theatr Ôl-Ddramataidd yng Nghyd-Destun Gwaith Cwmni Brith Gof a'i Ddilynwyr ac Aled Jones Williams
Author: Evans, Gareth Lly^r
ISNI:       0000 0004 2742 9923
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2012
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Mae’r traethawd hwn yn astudio’r cysyniad o theatr ôl-ddramataidd [Hans-Thies Lehmann [1999] cyf. 2006] yng nghyd-destun gwaith cwmni theatr Brith Gof a’i ddilynwyr, ac yng ngwaith y dramodydd Aled Jones Williams. Gan gynnal astudiaeth o weithau theatr Cymraeg, cwestiynnir addasrwydd defnydio term o’r fath o fewn cyddestun hanesyddol lle mae’r traddodiad dramataidd yn fyr ac yn ysbeidiol. Mae’r bennod gyntaf yn sefydlu’r ddadl mai cyfres o brosiectau modernaidd yw hanes y theatr Gymraeg, a bod hynny’n wastadol wedi’i gynnal o safbwynt ymylol. Cyddestunolir hynny trwy astudiaeth o’r cyfrwng ôl-fodernaidd, a’r symudiad tuag at yr ôlddramataidd. Rhoddir crynodeb o rai o brif elfennau’r ôl-ddramataidd ar derfyn y bennod. Mae’r ail bennod yn ymestyn y ddadl mewn perthynas uniongyrchol â hanes y theatr yng Nghymru, gan ystyried natur ailadroddol y ‘prosiectau’ theatr Cymraeg. Rhoddir ystyriaeth hefyd i nifer o rag-amodau eraill sydd wedi dylanwadu ar ddatblygiad y theatr ar hyd ei hanes. Yn y drydedd bennod ceir astudiaeth o waith cwmni theatr Brith Gof. Gan ystyried gweithiau cynnar y cwmni fel rhai oedd yn perthyn i draddodiad y Trydydd Theatr, ymhelaethir ar ddatblygiad esthetig y gellir ei ddehongli fel un ôl-ddramataidd, a sut y parheir gyda hynny yng ngweithiau’u dilynwyr, yn enwedig yng ngwaith Eddie Ladd a Marc Rees. Mae pennod pedwar yn ystyried gweithiau theatr y dramodydd Aled Jones Williams fel rhai sy’n amlygu rhinweddau theatr ôl-ddramataidd. Rhoddir trosolwg o’i weithiau er mwyn dynodi newidiadau arddulliadol trwy’i yrfa dramayddol, ac yna fe ddehonglir y gweithiau yn ôl pump ‘Elfen’ yr ôl-ddramataidd: testun, gofod, amser, corff, a chyfryngau.
Supervisor: Owen, Thomas ; Pearson, Michael Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.575408  DOI: Not available
Share: