Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.575399
Title: Myfyrwyr canoloesol Cymreig a'u gyrfaoedd
Author: Emlyn, Rhun
ISNI:       0000 0004 2742 9341
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2011
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Full text unavailable from EThOS. Restricted access.
Access from Institution:
Abstract:
Roedd twf y prifysgolion yn un o ddatblygiadau pwysicaf yr oesoedd canol a gafodd effaith ddwys ar yr eglwys a’r gymdeithas ehangach. Bwriad yr astudiaeth hon yw ystyried y datblygiad hwn yn y cyd-destun Cymreig trwy drafod presenoldeb y Cymry yng nghanolfannau dysg Lloegr a’r cyfandir a gweld effaith eu cyfnod o astudio ar eu gyrfaoedd. Trwy wneud hyn fe ddyfnheir ein dealltwriaeth o effaith y prifysgolion ar Gymru a’r modd yr oedd y Cymry yn rhan o’r gymdeithas ehangach Ewropeaidd. Yn gyntaf astudir y Cymry ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt; yn y sefydliadau hyn, a Rhydychen yn fwy penodol, yr astudiodd y rhan fwyaf o fyfyrwyr Cymreig yr oesoedd canol ac felly gellir cael golwg cyffredinol ar y gymuned academaidd Gymreig. Yna edrychir ar y presenoldeb Cymreig ym mhrifysgol Paris a chanolfannau dysg eraill y cyfandir gan ystyried y ffactorau a arweiniodd at eu presenoldeb yno ac astudiaethau’r Cymry yn y cyd-destun rhyngwladol. Yn dilyn eu cyfnod yn y prifysgolion, arweiniwyd y Cymry ar nifer o lwybrau gyrfa gwahanol ac fe ffocysir ar y rhain ym mhenodau olaf y traethawd. Edrychir ar eu gyrfaoedd mewn dau faes gwahanol, sef yn gyntaf hierarchaeth eglwysig ac yna gwasanaeth cyfreithiol a gweinyddol, er mwyn deall cyfraniad eu haddysg at eu llwyddiant diweddarach. Trwy’r astudiaeth gwelir arwyddocâd y prifysgolion hyn i Gymru’r oesoedd canol.
Supervisor: Stöber, Karen ; Schofield, Phillipp Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.575399  DOI: Not available
Share: