Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.574457
Title: Cynhysgaeth pob Plentyn yn Ewrop : dyfodiad straeon tylwyth teg gan Charles Perrault, Antoine Galland, y Brodyr Grimm a Hans Christian Anderson i'r Gymraeg (1899-1991)
Author: Wyn, Menna
ISNI:       0000 0004 2741 7359
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2012
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Testun y traethawd hwn yw taith straeon tylwyth teg o'r canon Ewropeaidd i'r Gyrnraeg, gan ganolbwyntio ar waith Charles Perrault, Antoine GalIand, y Brodyr Grimm a Hans Christian Andersen. Mae hwn yn faes yrnchwil cwbl newydd, ac yn bwnc trawsddiwylIiannol sy'n cwmpasu agweddau cymdeithasol, diwylIiannol, testunol a theoretig. Mae'r traethawd yn olrhain sut y cafodd corff canonaidd 0 straeon tylwyth teg ei greu yn y lle cyntaf, yn sefydlu ac yn diffinio corff 0 addasiadau Cymraeg 0 rai o'r straeon hynny, gydag yrndriniaeth destunol ohonynt, ac yn gosod gweithgarwch addaswyr, golygyddion cylchgronau, cyfrolau a chyfresi, cyhoeddwyr ac adolygwyr mewn cyd-destun hanesyddol. Trwy hyn mae'r astudiaeth yn amcanu i ateb pedwar cwestiwn. Y cyntaf yw pa fersiynau sy'n bodoli yn Gymraeg, felly cynhwysir atodiad yn darparu manylion am y corpws yr wyf wedi ei gasglu o'r cyfnod rhwng 1899 a 1991 i ddiben y traethawd hwn. Yr ail yw pwy oedd y cyfranogwyr yn y broses 0 fabwysiadu'r straeon o'r canon, a rhoddir sylw i gyfraniad addaswyr, golygyddion a chyhoeddwyr unigol. Y trydydd yw pam yr aethpwyd ati i ddarparu fersiynau Cymraeg, ac ymdrinnir a gwerth y straeon tylwyth teg, yr angen am lenyddiaeth fyd yn Gymraeg, yr angen am ddeunydd addysgiadol, yr angen i hyrwyddo'r Gymraeg, a'r angen i lenwi bwlch yn y bolysystem lenyddol Gyrnraeg (theori Even-Zohar). Y pedwerydd yw pa strategaethau cyfieithu a ddefnyddir gan yr addaswyr yn eu testunau, a rhoddir sylw i gartrefoli ac estronoli nodweddion (theori Venuti), ac enwau personol cymeriadau (theori Hermans). Mae'r traethawd yn gosod y gweithgarwch a ddisgrifir yng nghyd-destun maes llenyddiaeth plant, llen gwerin, hanes cyhoeddi a datblygiad addysg Gyrnraeg.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.574457  DOI: Not available
Share: