Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.574443
Title: Cerddi mawl Robin Ddu o Fôn
Author: Williams, Heledd Haf
ISNI:       0000 0004 2741 617X
Awarding Body: Prifysgol Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2012
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Ceir yn y traethawd hwn olygiad beirniadol 0 gerddi mawl 0 waith dilys Robin Ddu 0 Fon. Cynhwyswyd y cerddi sydd yn moli pobl yn unig, a hepgorwyd y cerddi hynny sydd yn moli gwrthrychau eraill, megis llong. Ceir deuddeg cerdd yn y casgliad, gan gynnwys un cywydd crefyddol, sydd yn fawl i Dduw (cerdd 1); cywydd brud, sydd yn farwnad i Owain Tudur (cerdd 11); a golygiad Bleddyn Owen Huws 0 gywydd gofyn (cerdd 12). Ceir nifer 0 gerddi brud a briodolir i Robin Ddu sydd hefyd yn cyfeirio at gymeriadau blaenllaw yn Rhyfeloedd y Rhosynnau, ac yn eu moli - y Tuduriaid, er enghraifft. Fodd bynnag, ni ellir eu cyfrif hwy yn gerddi mawl. Lluniwyd rhagymadrodd i'r testun, sydd yn ymdrin a'r hyn sydd yn hysbys am Robin Ddu. Ceir ymdriniaeth a'r cerddi nas golygwyd; yna, ceir gwybodaeth am y llawysgrifau a ddefuyddiwyd wrth lunio'r golygiad. Ar 01 y testun, ceir nodiadau esboniadol ar y cymeriadau a'r lleoedd a enwir yn y cerddi, ynghyd a geiriau sydd a'u hystyron yn amwys. Lluniwyd geirfa ar ddiwedd y gwaith.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.574443  DOI: Not available
Share: