Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.569567
Title: Agweddau ar Ryddiaith Owen Martell
Author: Evans, Rhodri Ll.
ISNI:       0000 0004 2737 2517
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2012
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Bwriad y traethawd hwn yw cynnig dadansoddiad manwl 0 waith un 0 awduron mwyaf cyffrous y cyfnod diweddar ym maes rhyddiaith Gymraeg, Owen Martell. Trafodir ei nofel gyntaf, Cadw dy ffydd, brawd (2000), ei ail nofel, Dyn yr Eiliad (2003) a'i waith diweddaraf, Dolenni Hud (2008), casgliad 0 straeon byrion wedi'u cyfosod a lluniau'r ffotograffydd, a chyfaill yr awdur, Simon Proffitt. Yn ogystal a'r gweithiau hyn, ceir hefyd drafodaethau estynedig ar gynnyrch mwyaf diweddar Owen Martell; o'i gyfieithiad 0 ddrama Martin Crimp, Attempts On Her Life tCeisio 'i Bywyd Hi), a lwyfanwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2008-09, i'w ysgrif fyfyrgar yn nghyfrol Haf2011 cylchgrawn Taliesin. Yn y bennod gyntaf, trafodir nofel gyntaf Owen Martell, Cadw dy ffydd;;brawd (2000), gan gynnig dadansoddiad manwl o'i phlot a'i phrif gymeriadyn ogystal a phennu lle i'r testun yn y cyd-destun lIenyddol ehangach. Yn yr ail bennod, trafodir Dyn yr Eiliad (2003), ail nofel MartelI a'r testun mwyaf estynedig ganddo hyd yma. Neilltuir is-benodau i drafod r61 yr adroddwr yn naratif y nofel yn ogystal a'i chymeriadau hynod, Daniel, Davies ac Anna. Trafodir nofel Christopher Meredith, Shifts (1988) mewn perthynas a'r cysyniad 0 amser yn nofel MartelI. Wrth drafod dylanwad 'y meddylfryd Parisaidd' ar y cymeriadau, caiff nofel y Ffrancwr, Henri-Pierre Roche, Jules et Jim (1953) ei thrafod. Ym mhennod olafyr astudiaeth hon, trafodir cynnyrch mwyaf diweddar Owen Martell, Dolenni Hud (2008). Ceir dadansoddiad manwl o'r chwe stori fer a geir yn y gyfrol. At hynny, trafodir dylanwad T. H. Parry- Williams ar y gyfrol, yn ogystal a'r ddolen gyfrin a chymhleth rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau. Y bwriad yw cynnig dadansoddiad cynhwysfawr 0 waith yr awdur, a hynny gan drafod yn fanwl nodweddion eu cynnwys a'u harddull. Trafodir hefyd yr ymateb beimiadol a dderbyniodd pob testun, boed yn feimiadaethau eisteddfodol, yn erthygl bolemaidd mewn cylchgrawn, yn adolygiadau ar y we ac mewn cyfrolau diwylliannol, mewn papur newydd cenedlaethol ac ar flog. Wrth gyfuno'r holl elfennau hyn, gellir cloriannu gwerth - lIenyddol ac yn nhermau eu dylanwad ar ei gilydd - pob un dam 0 waith yng nghyd-destun gyrfa'r awdur hyd yrna; o'r 'nofel goleg', i'r nofel estynedig, i'r gyfrol ddiweddaraf, sydd fel petai'n dychwelyd at faes y nofel gyntaf, sefyr Unol Daleithiau a'i diwylIiant. Gwneir hynny mewn arddulI sydd wedi esblygu a datblygu'n endid byw cwbl ar wahan dros gyfuod 0 ddegawd, yn nhermau llais yr awdur ei hun yn ogystal a'i lais - a'i safle - yn y canon Cymraeg diweddar.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.569567  DOI: Not available
Share: