Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.568795
Title: Pedair ffilm ddogfen a nofel
Author: Iwan, Llion Tegai
ISNI:       0000 0004 2730 5787
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2009
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Cyflwynir yn yr ymchwil hwn bum awr ac ugain munud 0 raglenni dogfen a ffilmiwyd ar fformat clirder uchel ac a gafodd eu darlledu yn ystod 2006 - 2008, ynghyd a rhagymadrodd sy'n trafod hanfodion y ffilm ddogfen. Ceir hefyd gofnodiad 0 darddiad, datblygiad a dylanwad y ffilm ddogfen gyda gwerthusiad 0 ddylanwad yr arloeswyr cynnar. Yn ogystal, cyflwynir gwerthusia5! <:> rol, dyletswydd a dylanwad y cyfarwyddwr fel stonwr a hanesydd, gan gyflwyno nofel fer 40,000 0 eiriau, 185 tudalen, a gafodd ei chyhoeddi ym 2008, ac sydd yn ffurfio rhan o'r gwaith ymchwil. Cafodd y thesis ei ysgrifennu law yn lIaw wrth gyfarwyddo'r rhaglenni dogfen, Yn y rhan gyntaf ceir rhagymadrodd, sy'n adrodd hanes yr ysgogiadau hynny a oedd yn fan cychwyn y rhaglenni dogfen, eu cynnwys a beth oedd y bwriad fel cyfarwyddwr wrth fynd ati i'w cynhyrchu. Felly hefyd y nofel gyfoes sydd wedi cael ei lIeoli ym Mhacistan ac yn Affganistan yn ystod y rhyfel a gychwynnodd yn 2001. Fe gyflwynir trafodaeth am gefndir hanesyddol y ffilm ddogfen ac archwiliad o'i sefyllfa bresennol. 8ydd pob rhaglen yn unigol yn cael ei thrafod ynghyd a dadansoddiad o'r gwaith creadigol a'r dylanwadau arnynt. Fe geir dadansoddiad beirniadol o'r gwaith creadigol gan archwilio'r amryw ffyrdd y gall stor"iwr, boed yn nofelydd sy'n ymdrin gyda ffuglen, neu yn gyfarwyddwr ffilmiau dogfen ffeithiol, ddylanwadu, neu gyfeirio a lIiwio profiad y darllenydd neu'r gwyliwr.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.568795  DOI: Not available
Share: