Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.556077
Title: Dylanwad Efengyliaeth ar darddiad a datblygiad yr Ysgol Sul yng Nghymru rhwng 1780 ac 1851
Author: Hughes, Huw John
ISNI:       0000 0004 2720 0125
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2011
Availability of Full Text:
Full text unavailable from EThOS.
Please contact the current institution’s library for further details.
Abstract:
Hoffwn ddio1ch i'm tiwtor Dr. Robert Pope am ei arweiniad, trylwyredd, hynawsedd a'i barodrwydd i gwestiynu a thrafod sawl syniad neu ddatganiad. I Mrs Gwenda Evans mae'r dio1ch am brosesu'r holl waith ac am dynnu sylw at ambell wall neu gystrawen amheus. Mae lle i ddio1ch hefyd i sawl ffrind am fy nghynnal ymlaen, cymryd diddordeb yn y gwaith a rhoi benthyg ambell ddogfen neu gyfrol. Mae staff llyfrgell ac archifdy Prifysgol Bangor a'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn fwy na pharod i helpu ac arwain fel bo'r galw a chyfeiriaf yn arbennig at garedigrwydd a diwydrwydd Mrs Sian Robinson ym Mangor a Mr Huw WaIters yn Aberystwyth.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.556077  DOI: Not available
Share: