Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.548610
Title: Traddodiad a newydd-deb yn nofelau Wiliam Owen Roberts
Author: Hughes, Non Meleri
ISNI:       0000 0004 2717 5927
Awarding Body: p
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2011
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Bwriad y thesis hwn yw ymchwilio ymhellach i’r berthynas rhwng amrywiol agweddau ar ‘draddodiad’ a newydd-deb llenyddol. Diriaethir y drafodaeth yn nofelau Wiliam Owen Roberts. Ef oedd un o’r awduron creadigol Cymraeg cyntaf i gwestiynu’r syniad o draddodiad yn ei nofelau, ac fe welir yn eglur yn y traethawd hwn ei fod yn ymestyn ffiniau’r traddodiad llenyddol Cymraeg yn ogystal â chynnig beirniadaeth ar y traddodiad hwnnw. Rhannwyd y traethawd yn chwe phennod sy’n goleuo agweddau canolog ar nofelau Wiliam Owen Roberts. Gan fod y syniad o draddodiad (a newydd-deb) yn llinyn cyswllt trwy’r penodau, mae’r bennod gyntaf un wedi ei neilltuo i drafod y syniad o ‘draddodiad’ yn ehangach. Yn yr ail bennod ceir trafodaeth ar y nofel hanes a syniadau’r hanesydd llenyddol Marcsaidd Georg Lukács. Yn dilyn hyn ceir dwy bennod sy’n canolbwyntio’n bennaf ar Paradwys. Mae’r gyntaf o’r rheiny’n trafod caethwasiaeth a’r ail yn ymdrin â thraddodiad y cofiant. Mae pennod pump yn trafod gwaith yr awdur mewn cyswllt â gwaith awdur gwrth-realaidd arall o’r un genhedlaeth ag ef, Angharad Tomos. Bwriad y bennod olaf yw agor trafodaeth ar drioleg arfaethedig Wiliam Owen Roberts, gan ganolbwyntio ar y nofel gyntaf, Petrograd. Hyderir y bydd yr ymchwil hon – sef y drafodaeth estynedig gyntaf i ganolbwyntio’n llwyr ar waith un o nofelwyr mwyaf arwyddocaol y Gymru gyfoes – yn sail i drafodaethau pellach ar ei nofelau, ac yn fodd i bwysleisio sut y manteisiodd Wiliam Owen Robert ar hyblygrwydd y nofel i drin a thrafod traddodiad yn ei holl agweddau, gan greu yr un pryd lenyddiaeth newydd a chyffrous.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.548610  DOI: Not available
Share: