Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.535647
Title: Astudiaeth gymharol o ffonoleg a gramadeg iaith lafar y maenorau oddi mewn i gwmwd Carnwyllion yn sir Gaerfyrddin
Author: Thorne, David A.
ISNI:       0000 0001 1780 218X
Awarding Body: Cardiff University
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 1976
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Crynodeb o Cynnwyo y Trao lhawd Rlagair 0 Lluoliad Carnwyllion ac ychydig sylwad; iu ar natur yr ardal. Rhennir corff y traethawd hwn yn duwy ran. Yn y gyfrol gyntaf trafodir seineg, ffonoleg, morffoffonoleg, a morffoleg tafodieithoedd Carnwyllion; yn yr all ran ceir disgrifiad o gystrawen y tafodieithoedd hyn. Y Rhan Gyntaf Yn Adran 1 ceir trafodaeth ar ffiniau tafodiri. thoedd y Gymraeg a chreffir ar ddamcaniaeth sy'n cysylitu ffiniau tafodieithol ä ffiniau gweinyddol yr Oesoedd Canol. Oirheinir ' ffini. iu'r maenorau yng nghwnwd Carnwyllion a chynigir y ddamcaniaethl bod ffiniau m 5n dafodieithoedd Carnwyllion yn dilyn ffiniau min unedau gweinyddol yr, 0esoedd Canol. Y mae a wnelo all, ran yr adran hon ä chymhwyso'r ddamcaniaeth at weddill tafod li ithoeddl Cymru. f Yn Adran 2 creffir ar sut yr ymgodymodd Mr. Robert OwenJores ä Thai o'r problemau ffonolegol'a morffo fonolegol sy'n gyffredin i dafodieithoedd Maenorau Llan-non, Llanedi a Hengoed a'r tafodieithoedd y bu of yn eu hastudio. Creffir, yn ogystal, ar ddilysrwydd mabwysiadu ffonem gyplysiadol ar gyfer discº, rifio'r treigladau a dilysrwIdd ystyried deunydd gramadegol wrth sefydlu ffonemau. Crybwyllir damcaniaeth Mr. Eric Hamp mai fel sylweddoliad morffoffonemau y dylid ystyried troigladau'r Gymraeg. a
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.535647  DOI: Not available
Share: