Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.487675
Title: Amhrain 0 Oirialla Sa Traidisiun Beil Ag Casadh An Fhichiu hAois Agus Gneithe De Shaol An Phobail
Author: Trimble, Gearóid.
ISNI:       0000 0001 3536 4849
Awarding Body: University of Ulster
Current Institution: Ulster University
Date of Award: 2003
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Ba e an priornhchuram a bhi orm agus me i mbun an tsaothair seo mi cnuasach de na hamhnlin seo a chur ar fail agus· an comhtheacs a bhaineann leo a leiriu. Da bhri sin sa chead chuid den chnuasach seo, rinne me teacsanna (1- 47) a chur ar fail 0 na foinsi ata luaite agam, agus ansin, teacsanna a bhfuil amhrain den teama cheanna agus ar an abhar ata gaolmhar leis sin ata ar fail sna foinsi ceanna a sholathar san thorlionadh (AI - A162). Chinn me ar amhrain na coitinne a roghnu mar bhunus an chnuasaigh seo, chomh maith Ie corr-amhrain de chuid na bhfili mora, mar gheall ar an neamhaird ata deanta orthusan, go hairithe i dtaca Ie sceal agus Ie habhar an amhrain mar a thainig se anuas sa traidisiun beil.Ta me mar sin ag pIe go hiomlan Ie foinsi beil agus chuir me rornham sceal agus stairsheanchas na n-amhran mar a bailiodh agus mar a bhailigh me fein sa I traidisiun beil sin a thabhairt leis na teacsanna (1 - 47) go mormhor, agus dar ndoigh, bhain me leas as an chaighdean oifigiuil agus me ag cur teacsanna inleite ar fail do Ieitheoir an lae inniu.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.487675  DOI: Not available
Share: