Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.369021
Title: Llysieulyfr William Salesbury : testun o lawysgrif Ll.G.C. 4581, Ynghyd a rhagymadrod ac astudiaeth o'r enwau llysiau Cymraeg a geir ynddo
Author: Edgar, Iwan Rhys
ISNI:       0000 0000 3842 1995
Awarding Body: University of Wales, Bangor
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 1984
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Y mae'r traethawd hwn wedi ei rwymo'n dair cyfrol. Yn yr all gyfrol ceir y testun sy'n sylfaen i'r gwaith llysieulyfr Salesbury. Yn y rhagymadrodd (y gyfrol gyntaf) trafodir hanes y llawysgrifau perthnasol, awduraeth y llysieulyfr ei gyfnod, el ffynonellau, rhai o'i nodweddion, a'i le fel rhan o weithiau Salesbury. Ond y mae rhan helaethaf y rhagymadrodd yn ymdrin g holl enwau llysiau Cymraeg y llysieulyfr, gan gyfeirio'n fyr at natur enwau llysiau Cymraeg yn gyffredinol. Er mwyn hwyluso'r gwaith o ddadansoddi enwau llysiau a'u rhoi yn eu cyd-destun, aethpwyd ati i lunio rhestr enwau o ffynonellau eraill yn dyddio o tua 1400 i tua 1700. Bu i hon gael ei chynnwys yn yr atodiad (y drydedd gyfrol) yn ogystal ag eglurhad o'r modd y l i lluniwyd. A cheir yn yr atodiad dri mynegai ilr testun : enwau llefydd, personau a llysiau.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.369021  DOI: Not available
Keywords: Literature
Share: