Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.301920
Title: Rhai themau motiffau a chymeriadau yng ngwaith John Gwilym Jones.
Author: Morgan, Mihangel.
ISNI:       0000 0001 3421 0944
Awarding Body: University of Wales.Aberystwyth
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 1995
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Er ei fod yn lletchwith a hirwyntog ar brydiau defnyddir yr enw llawn John Gwilym Jones trwy gydol y drafodaeth. Buasai defnyddio John neu John Gwilym yn awgymru agwedd bersonol anghymwys; buasai Mr neu Dr Jones neu J Gwilym Jones yn orffurfiol; a hyfdra dibarch fuasai defnyddio JGJ (ond feli defnyddir yn y nodiadau). Hepgorir teitlau (Mr, Dr, Yr Athro, Syr) yn gyfan gwbi. Er mwyn gwahaniaethu rhwng defnydd John Gwilym Jones a llenorion eraill o goll geiriau ( ... ) yn eu testunau alm toriadau fy hun defnyddiais goll geiriau rhwng bachau petryal i ddynodi fy nhoriadau fy hun fel rheol. Cedwais ddyfyniadau o'r Saesneg yn yr iaith wreiddiol a chyfieithiadau o ieithoedd eraill ilr Gymraeg neulr Saesneg yn iaith y cyfieithiad.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.301920  DOI: Not available
Keywords: Jones, John Gwilym, Welsh literature, 20th century
Share: