Use this URL to cite or link to this record in EThOS: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.683520
Title: Tri dramodydd cyfoes : Meic Povey, Siôn Eirian ac Aled jones Williams
Author: Williams, Manon Wyn
ISNI:       0000 0004 5916 9716
Awarding Body: Prifysgol Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2015
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Yn yr astudiaeth hon canolbwyntir ar ddramâu gwreiddiol i’r llwyfan a gyfansoddwyd gan dri dramodydd Cymraeg cyfoes: Meic Povey, Siôn Eirian ac Aled Jones Williams. A’r tri wedi eu geni yn y 1950au, bu eu cyfraniad rhyngddynt i’r theatr Gymraeg er canol y 1970au yn un canolog ac allweddol. Aethant i’r afael yn eofn a phynciau heriol gan eu harchwilio drwy ystod o dechnegau llwyfan. Y cwestiynau ymchwil y ceisir eu hateb fydd; i ba raddau y mae’r dramodwyr yn tynnu ar brofiad personol wrth ysgrifennu a pha mor theatrig yw gweithiau’r dramodwyr. Er mwyn canfod atebion i’r cwestiynau hyn, canolbwyntir ar bob dramodydd yn ei dro. Yn y bennod gyntaf, edrychir ar weithiau Meic Povey. Rhoddir cyflwyniad i’w gefndir a’i yrfa, amlinellir plot pob drama a thrafodir amrediad o themâu. Eir ymlaen i ddadansoddi ieithwedd y gweithiau dan sylw, cyn edrych ar dechnegau llwyfannu’r gweithiau yn unol â’r hyn a nodir yn y testunau, yn ogystal â chynyrchiadau ohonynt. Dilynir y drefn hon yn y ddwy bennod a ganlyn hefyd; yr ail bennod yn trafod gweithiau Siôn Eirian a’r bennod olaf yn canolbwyntio ar waith Aled Jones Williams. Sylwir, erbyn diwedd yr astudiaeth, fod y tri dramodydd yn tynnu’n sylweddol ar brofiadau personol wrth gyfansoddi ac adlewyrchir hynny mewn sawl agwedd o’r dramâu gan gynnwys plot, cymeriadau, ieithwedd, themâu a thechnegau theatrig. Fodd bynnag, ni olyga hynny y gellir cyfeirio at y gweithiau fel rhai hunangofiannol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.683520  DOI: Not available
Share: