Use this URL to cite or link to this record in EThOS: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.633107
Title: Agweddau ar ganu crefyddol y bymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg gyda golwg arbennig ar apocryffa Siôn Cent
Author: Bryant-Quinn, M. Paul
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 2008
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Cyflwynir yn y traethawd hwn astudiaeth 0 agweddau ar ddiwylliant crefyddol Cymru'r bymthegfed ganrif yn bennaf, a sut yr addaswyd y diwylliant hwnnw at ddiben canu beirdd y cyfnod. Ystyrir cerddi sy'n ymdrin a phynciau defosiynol a didactig a'u cefndir; cerddi i gyrchfannau pererindod a'r gelfyddyd grefyddol a gysylltwyd a hwy, megis y crogau a delwau eraill 0 Grist; cerddi i Fair a'r saint, a'r canu am salwch a henaint. Rhoddir sylw penodol hefyd i wahanol fathau 0 ganu nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol a chrefydd, ond yr amlygir ynddynt er hynny ddylanwad y bydolwg crefyddol cyfoes, y ddelweddaeth a'r gyfeiriadaeth a ddeilliodd ohono: sef y canu mawl, gofyn, diolch, dychan a marwnad. Craidd yr astudiaeth yw detholiad 0 bymtheg ar hugain 0 gerddi a dynnir 0 waith deg 0 feirdd 0 bob rhan 0 Gymru. Rhoddir y He blaenaf, fodd bynnag, i'r cerddi hynny a briodolir i Sion Cent ond y dylid eu hystyried yn apocryffaidd. Ceir trafodaeth fanwl a'r rhain ac ag awduraeth y cerddi eraill a briodolir iddo. Er mai gwaith beirdd y bymthegfed ganrif yn bennaf a gynrychiolir, gwelir hefyd fel y bu parhad, newid ac addasu ar bynciau crefyddol y ganrif honno yng ngherddi rhai 0 feirdd yr unfed ganrif ar bymtheg, a gymhwysodd eu themau, ac ar brydiau ei arddull hefyd, at ddiben eu canu hwythau.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.633107  DOI: Not available
Share: