Use this URL to cite or link to this record in EThOS: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.631315
Title: País i poesia : el discurs Etnohumanista de Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés i Ponç Pons
Author: Villalta-Lora, Jesus
Awarding Body: King's College London (University of London)
Current Institution: King's College London (University of London)
Date of Award: 2013
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Aquest estudi és un nou intent de lectura de l’obra de Salvador Espriu (1913- 1985), Vicent Andrés Estellés (1924-1993) i Ponç Pons (1956-), tres poetes de períodes històrics diferents, corresponents a més a un espai geopolític particular i a una variant determinada de la llengua catalana El nostre propòsit és presentar una visió global d’un corpus de poesia escrit en una llengua compartida i desenvolupat al llarg d’una època ben delimitada –des de la Segona República fins a l’actual societat democràtica-, on s’identifiquen molts temes i enfocaments coincidents. Que sapiguem, mai no s’han estudiat tres autors procedents dels principals territoris del domini lingüístic, des de la perspectiva dels elements que tenen en comú i no des d’aquells que els defineixen individualment. Dit això, proposam que aquesta aproximació analítica resulta aclaridora pel que fa al sentit singular de la seva obra. De fet, el podrem revelar adequadament mitjançant una anàlisi comparativa a la llum de la teoria que descriurem en el moment oportú. És cert que la crítica ha produït excel·lents i nombrosos estudis relacionats amb el tema que examinarem aquí. Però al mateix temps, ha anat repetint un seguit de conceptes importants sense lligar-los de la forma que estimam més oportuna. Així, en els treballs més rellevants sobre literatura catalana contemporània, en especial des dels anys seixanta ençà, s’hi emfatitzen conceptes claus com llengua, pàtria, nació, paisatge, territori, memòria, classicisme grec, genocidi cultural, intertextualitat. Amb tot, mai no s’hi integren ni fusionen de la manera que creiem s’ha d’abordar la qüestió.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.631315  DOI: Not available
Share: