Use this URL to cite or link to this record in EThOS: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.612623
Title: Nodiadau ychwanegol i gefnogi portffolio o gyfansoddiadau cryno ddisg perlau yn glaw
Author: Emlyn, Mared
ISNI:       0000 0004 5365 5166
Awarding Body: Bangor University
Current Institution: Bangor University
Date of Award: 2014
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Mae dwy ran i'r ddoethuriaeth, sef perfformio ar Y'deiyn a phorffolio 0 gyfansoddiadau. o ran y perfformio, rhoddwyd dau ddatganiad Ilawn a pherfformiwyd consierto gyda Cherddorfa Symffoni'r Brifysgol. Cyflwynir CD wedi ei recordio a'j -olygu , mewn stiwdio broffesiynol. Yn y perfformiadau a'r CD dangoswyd datblygiad y delyn ers y 18fed ganrif hyd at heddiw, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ddatblygiad yn yr arddull gyfansoddi, a !hechnegau modern y delyn yn yr 20fed a'r 21 ain ganrif. o ran y cyfansoddi, cyflwynir portffolio 0 gyfansoddiadau gwreiddio! ar gyfer gwahano! gyfuniadau 0 offerynnau/ensemblau gan ddefnyddio arddulliau amrywiol. Mae'n cynnwys cerddoriaeth unawdol, siambr, cerddorfaol, cerddoriaeth acwsmatig a cherddoriaeth ar gyfer delweddau symudol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.612623  DOI: Not available
Share: